Nederland is een heel net land

Logisch zou zijn dat in landen waar meer belasting wordt geheven ook meer mensen de belasting ontduiken. Maar die logica blijkt niet te bestaan. 
In Griekenland, waar de loon- en inkomstenbelasting tot de laagste van Europa behoort, werken toch het meeste mensen zwart. In Nederland is dat omgekeerd: er werken hier relatief weinig mensen zonder belasting af te dragen.
Bovenaan de landen waarvan je verwacht dat de belasting wordt ontdoken. Ook veel Scandinaviërs vinden de belasting kennelijk hoog.

Bron(nen):   Die Welt