Dennis (8) kan de nieuwe Mauro worden

Als het aan de regering ligt wordt een jongetje van 8, dat al zijn hele leven in Nederland woont, het land uit gezet. Hij moet naar Burundi, waar hij nog nooit in zijn leven is geweest. Dennis (8) lijkt vanwege zijn leeftijd en vanwege het feit dat hij in Nederland is geboren te voldoen aan de criteria van het kinderpardon, maar hij is een korte tijd ondergebracht door een kerkelijke organisatie toen het rijk geen opvang meer bood. Daardoor voldoet hij niet aan het criterium dat hij altijd onder rijkstoezicht is geweest. Er wordt door mensen uit zijn buurt en van zijn school actief actie voor hem gevoerd. Een eerste slagje is door actievoerders gewonnen. Hij en zijn moeder en zusje mogen nu hier blijven tot de rechter zich over zijn zaak heeft uitgesproken. De actievoerders willen dat ruimhartig wordt omgegaan met de arbitraire voorwaarde van 'continue onder Rijkstoezicht'  voor het Kinderpardon. Zodat Dennis en andere kinderen wiens aanvraag voor het Kinderpardon is afgewezen --hoewel ze al meer dan 5 jaar in Nederland wonen en volledig geworteld zijn--  toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.  Ook al zijn ze tijdelijk opgevangen door gemeenten of particuliere organisaties.
De Christenunie heeft zich inmiddels ontfermd over het lot van DennisMotie van afkeuring tegen Teeven verworpen
 

33 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. marianne martens

  Quote:
  “Knal voor zijn kaak, knal voor zijn raap,
  Knal op de rug van die kwaaie aap”! (“Hele wereld speelt komedie” Montaigne )
  Quote:
  “De misdadiger is heel vaak niet opgewassen tegen zijn daad: hij bagatelliseert en belastert haar”. (“Voorbij goed en kwaad” van Nietszche)

 2. Karel Kritisch

  Het was wel zielig om te zien al die huilende klasgenootjes. Dennis is hier geboren, je kan een kind niet zomaar naar een ander land sturen. Een verhuizing kan al lichtelijk traumatisch zijn laat staan een emigratie.

  • catchit64

   Ik heb het ook gezien en van de ene kant zeg ik laat dat kind lekker met zijn moeder hier maar het probleem ligt toch echt bij zijn moeder.
   Ze wist dat ze hier niet mocht blijven. Wanneer je dan toch willens en wetens zwanger word is dit de consequentie helaas.

   (in antwoord op Karel Kritisch)
   • Prikker

    Het is een klassiek gebruik in veel derde wereld landen om op deze manier een man aan je te binden, maar om hiermee een land aan je te binden gaat mij ook net even echt héél veel te ver.
    Zielig is ‘t zeker, maar de beschuldigende blik moet richting de moeder gaan, niet richting de overheid. Mensen/kinderen zijn geen middelen.

    (in antwoord op catchit64)
    • Karel Kritisch

     Het is een insinuatie waarvan je niet weet of het klopt. We kennen de zaak niet. Als je als overheid je toelaat dat iemand langer dan 8 jaar in een procedure zit dan mag je ook hand in eigen boezem steken. De rechten van een kind wegen zwaarder.

     (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Afwijzingen vinden plaats binnen een redelijke termijn, het zijn afgewezen asielzoekers die ervoor kiezen procedure op procedure te herhalen terwijl ze elke keer afgewezen worden binnen een redelijke termijn en daardoor 8 jaar blijven doorjakkeren.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • wezijnniethetzelfde

      u weet niets van de praktijk, juist het termijn is niet redelijk maar tergend langzaam.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      De termijn is redelijk… het blijven herhalen van die afgewezen procedures is dat niet.

      (in antwoord op wezijnniethetzelfde)
     • wezijnniethetzelfde

      het lijkt allemaal redelijk maar deze mensen worden door de Nederlandse overheid op een hele subtiele manier geestelijk gemarteld. Het is geen luxe om te vluchten en in een andere cultuur te leven. Net zoals Nederlanders een eeuw geleden e naar Canada gingen voor een beter wereld voor hun nageslacht.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Het heeft er meer mee te maken dat het antwoord “Nee” niet geaccepteerd wordt en stug opnieuw de procedures heropgestart worden. Je weet net zo goed als ik dat de periode van één asielaanvraag tussen “indienen aanvraag” en “uitspraak asielaanvraag” geen 6, 7 of 8 jaar is…
      Alles in de hoop op een generaal pardon natuurlijk, maar een generaal pardon is een éénmalige uitzondering, niet het verwachtbare gevolg van een asielaanvraag.

      (in antwoord op wezijnniethetzelfde)
     • wezijnniethetzelfde

      je verwoord het genuanceerder en soms schiet ik door doordat de ” tunnelvisie” weer eens wortel heeft geschoten.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Heb ik ook regelmatig….. maakt niet uit.

      (in antwoord op wezijnniethetzelfde)
     • marianne martens

      daarin heb je gelijk, het herhalen is niet niet juist

      (in antwoord op Prikker)
     • Karel Kritisch

      De meeste asielzoekers worden binnen een aantal weken al afgewezen..

      (in antwoord op wezijnniethetzelfde)
     • Karel Kritisch

      Alle procedures zijn uiteindelijk wettelijk bepaald. Dus ligt de verantwoordelijkheid nog steeds bij de overheid.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Die logica snap ik niet.
      Als de uitkomt van een procedure helder is, dan is vanaf dat moment de keuze (en daarmee de verantwoordelijkheid) die van de asielzoeker.
      En als je het dan nog een tweede keer probeert op basis van nieuwe argumenten heb ik daar nog begrip voor…maar een derde, vierde, vijfde… etc. niet.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Beste prikker, ik ben zeg maar een expert op het gebied van asielzoekers. Veel asielzoekers zullenl alles doen om zolang mogelijk te kunnen blijven. Al moet men 100000 procedures doen. Je kan dus niet van een asielzoeker verwachten dat hij zijn aanvraag opgeeft. Als je de procedures kort wilt houden dan enkel een wettelijke beperking de oplossing. Het is net zoiets als een crimineel onbeperkt zou kunnen procederen zodat hij niet naar de gevangenis moet. Slaat ook nergens op. Of een snelle procedure of dealen met vernederlandste asielzoekers die je uit ethisch oogpunt niet meer kan uitzetten.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      In die laatste zinsnede ligt het probleem, nl. ‘die je uit ethisch oogpunt niet meer kan uitzetten.’.

      We zijn ‘t toch allemaal eens dat we niet elke asielzoeker toegang tot ons land kunnen verlenen, dat is toch niet het discussiepunt ? Of wel soms…
      Als we het daarover eens zijn, waar ligt dan volgens jouw het kruispunt waarmee een nieuwe asielzoeker wel of niet toegang krijgt tot ons land.
      Als een uitkomst van een persoonlijke asielaanvraag binnen een redelijke termijn niet uitsluitend genoeg is voor je, wat dan nog wel ?

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Hoe naief. Als je effectief een afwijzing wilt uitvoeren bij onwillenden dan zul je moeten uitzetten en het recht moeten ontnemen om eindeloos te procederen. Dat klinkt misschien hard maar als het zorgvuldig gebeurd heb ik geen bezwaar. De asielzoeker heeft meteen duidelijkheid en wordt gedwongen het land te verlaten met of zonder wettelijke dwangmiddelen. Als de asielzoeker niet vrijwillig vertrekt dan volgt er uitzetting. Faalt men echter door gebrekkige wettelijke mogelijkheden dan ligt de bal bij de politiek en kan men dat de asielzoeker niet aanrekenen.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Waar zet je een asielzoeker naar uit als de herkomst niet bekend is ?
      Asielzoekers vernietigen vaak expres hun paspoort en bekennen hun herkomst niet. Een ander land zal geen afgewezen asielzoeker accepteren tenzij het een staatsburger van dat land is.

      Het lot van een afgewezen asielzoeker is daarom altijd zijn eigen verantwoordelijkheid en nooit die van het willekeurige land dat hem in de schoot geworpen is.
      Ik snap je logica ècht niet.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      @Prikker Ik zal het u eens uitleggen. Het klopt dat een groot deel van de asielzoekers geen paspoort meer heeft. Dit werkt in hun nadeel. Bij de eerste opvang wordt er een nationaliteitsverklaring opgemaakt welke door de vreemdeling wordt ondertekend. Het komt vrijwel nooit voor dat een vreemdeling zijn nationaliteit niet weet. U moet goed begrijpen dat de asielzoeker asiel wil. Dit betekend dat hij een aannemelijk verhaal moet hebben en mee moet werken om überhaupt kans te maken om een asielstatus te kunnen krijgen. Heb je eenmaal in Nederland asiel aangevraagd dan is het niet toegestaan om in een ander EU land asiel aan te vragen (overeenkomst van Dublin). De IND beoordeeld de aanvraag en maakt een beslissing. Op de grond van deze beslissing wordt de asielzoeker of in een opvangcentrum geplaatst voor verder onderzoek of gaat in vreemdelingendetentie om uitgezet te worden. In een later stadium kan de asielaanvraag ook nog afgewezen worden. U kunt niet verwachten dat vreemdeling die echt niet terug wil zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en vrijwillig terug gaat. Het is een taak van de overheid om het vreemdelingen en asielbeleid uit te voeren. Als een vreemdeling het recht heeft om eindeloos te procederen dan ligt dus dat probleem bij de overheid. Je moet het eindeloos procederen dus onmogelijk maken en doorpakken. Nu heb je dus vernederlandste kinderen die je door eindeloos procederen niet meer uit kunt zetten (ethisch gezien). Ik hoop dat je de logica nu snapt. Dit is hoe de overheid werkt. Het land waar de vluchteling asiel aanvraagt is dus wel dergelijk verantwoordelijk voor uitvoering van het asielbeleid. Het is niet aan de asielzoeker om te bepalen wat hun lot is. Zij moeten zich neerleggen bij genomen beslissing van de rechter.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Ik heb ook nergens beweert dat een asielzoeker zijn nationaliteit niet weet, ik zei dat ie z’n paspoort kwijtmaakt en niet bekend wil maken waar hij vandaan komt omdat hij dan niet teruggestuurd kan worden daarnaartoe omdat hij dat geen officieel burger is een terug te nemen land.
      Ik ben het met je eens dat we de asielzoeker na een afwijzing teveel gelegenheid blijven geven opnieuw nieuwe procedures op te blijven starten, maar dat is nooit de verantwoordelijkheid van onze regering. Dat blijft altijd de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker die zich weigert neer te leggen bij een negatieve uitkomst van een eerdere asielaanvraag.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Elke asielzoeker geeft zijn nationaliteit op bij zijn asielaanvraag anders heeft het aanvragen weinig zin aangezien hij dan echt geen asielstatus krijgt. Daarnaast kunnen de betrokken ambtenaren vaak in 1 oogopslag zien welke nationaliteit de vreemdeling heeft. Van 90% kan men van diegenen die zich aan de buitengrens melden de vluchtroute traceren. Het terugsturen zonder paspoort is niet echt een probleem. Men regelt in de meeste gevallen een laissez passer voor de vreemdeling. Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden maar zo kan je de wetshandhaving ook niet overlaten aan de verantwoordelijkheid van een crimineel. Zo werkt het ook met asielbeleid. Een asielzoeker die niet terug wil zal uit wanhoop alles doen om te kunnen blijven. Als de samenleving dit niet wil dan moeten dus de wettelijke mogelijkheden beperkt worden. Dit is de enige oplossing.

      (in antwoord op Prikker)
     • Prikker

      Bericht van vandaag, punt 5 … lees.
      http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/11/asielzoekers-vluchtkerk-accepteren-aanbod-amsterdam
      Einde discussie Karel… je hebt geen feitenkennis.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Beste Prikker, er staat precies waar ik voor pleit. Stop het eindeloos procederen.
      Je kunt zeggen dat ik geen feitenkennis heb maar ik heb via mijn werk te maken gehad met duizenden asielzoekers. Met hun identificatie, de procedure, de verhalen en uitzettingen. Kom je mij vertellen dat ik geen feitenkennis heb vanwege een stukje in een krant? Wie denk je wel dat je bent? Er staat overigens gewoon dat veel asielzoekers geen paspoort hebben en dat het moeilijk te verifiëren of hun verhaal klopt. Dat is zo maar ik zei alleen dat nationaliteit makkelijk te achterhalen valt en dat de reisroute van asielzoekers die zich aan de buitengrenzen melden ook in de meeste gevallen bekend wordt na onderzoek. De reden van de asielaanvraag is veel lastiger (bepalen of iemand legitiem asiel aanvraagt). De meeste asielzoekers zijn dus gewoon uitzetbaar. Maar goed je ziet maar wat je ermee doet. Ik trachtte je te vertellen zoals het in de praktijk is. Doe ermee wat je wilt.

      (in antwoord op Prikker)
   • Karel Kritisch

    Ja dat zou kunnen. Maar de overheid heeft gefaald deze vrouw op tijd uit te zetten. Dennis heeft ook rechten. Je kan hem na 8 jaar niet meer in Burundi sturen. Ik vind het belang van Dennis zwaarder wegen dan het belang dat de moeder retour gaat.

    (in antwoord op catchit64)
    • wezijnniethetzelfde

     Je kunt moeder en kind niet scheiden onder deze gruwelijke Nederlandse Omstandigheden, ze worden nu Geestelijk gemarteld door het geheel van dit fascistoïde bureaucratische Systeem.

     (in antwoord op Karel Kritisch)
 3. De Staatsburger

  Deze jongen hoort thuis bij zijn familie in zijn Burundi, niet in een asielzoekerscentrum in Nederland.

  • Karel Kritisch

   Deze jongen hoort thuis in een gewoon huis in zijn geboorteland en inderdaad niet in een asielzoekerscentrum. Wie zegt dat hij nog familie in Burundi heeft trouwens?

   (in antwoord op De Staatsburger)
   • De Staatsburger

    Dat zeg ik. We moeten een eind maken aan de onmenselijke praktijk dat Afrikaanse ouders hun kinderen voor geld naar Europa sturen.

    (in antwoord op Karel Kritisch)
    • Karel Kritisch

     Laat maar, je roept maar wat. Die praktijk valt trouwens wel mee. Ik ben er al die jaren maar enkelen tegen gekomen.

     (in antwoord op De Staatsburger)
     • De Staatsburger

      Elk kind dat door geldbeluste ouders naar het westen wordt gestuurd voor het geld is er één te veel.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      De ouder zit ook in Nederland als je had opgelet. De moeder is juist gevlucht.

      (in antwoord op De Staatsburger)

Reacties niet toegestaan