Kuipers: Britse variant betekent race tegen de klok

Nu de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus zich ook hier verspreidt, is Nederland in "een soort race tegen de klok" terechtgekomen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij pleit voor aanscherping van de maatregelen, waaronder de instelling van een avondklok, en herhaalde nog eens zijn standpunt dat Nederland zo snel mogelijk mensen moet vaccineren. "Alles dat je kunt doen om het tempo te verhogen, helpt."

"De tijd die je hebt, is maar heel beperkt", waarschuwt Kuipers. "Hoe sneller je een maatregel invoert, hoe meer impact die heeft." Momenteel is de trend in besmettingen en ziekenhuisopnames nog dalend, maar de LNAZ-voorzitter verwacht dat dit door het nieuwe type van het coronavirus van korte duur zal zijn.

Scholen zullen vooralsnog dicht moeten blijven, vindt Kuipers. Ook noemt hij als optie om "restrictieve quarantaine" in te stellen in gebieden waar de gemuteerde versie van het virus veel voorkomt en dan heel snel mensen binnen een bepaalde straal daarvandaan te vaccineren. Dat heet ringvaccinatie.

Berekeningen
Met berekeningen laat de voorzitter van de acute zorgsector zien dat de Britse mutatie in theorie al binnen anderhalf tot drie maanden dominant kan worden in Nederland, net zoals in Engeland is gebeurd. Daar zijn ziekenhuizen overspoeld door coronapatiënten. "Ik had vanochtend een Britse collega aan de telefoon die zei: 'You ain't seen nothing yet' (Je hebt nog niets gezien). De ziekenhuisbezetting in Engeland ligt een factor 4 hoger dan hier. Er zijn ziekenhuizen die nauwelijks nog opereren, daar worden alleen nog operaties uitgevoerd die binnen 24 uur noodzakelijk zijn. Dat is een situatie waar je echt van weg wilt blijven."

Hoe snel de Britse variant hier oprukt, is nog niet geheel duidelijk. Uitgaande van "conservatieve" aannames komt Kuipers erop uit dat rond 1 april de gemuteerde versie van het virus hier de overhand kan krijgen met het huidige beleid. Het kan ook al eerder gebeuren. In zijn berekening gaat de LNAZ-voorzitter ervan uit dat het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, een factor 0,35 hoger is. Dat zou ook gerust meer kunnen zijn.