Moordkaart

Op deze kaart is te zien hoezeer het aantal moorden dat wereldwijd wordt gepleegd verschilt. Moord is hier gedefinieerd als de dood van de ene persoon die op onwettige wijze is veroorzaakt door een andere persoon. Wereldwijd worden er per jaar ruim 9 moorden per 100.000 inwoners gepleegd. Maar zoals aan de kaart is te zien is er nogal wat variatie. Tussen werelddelen (Europa is ook wat dit onderwerp betreft de place to be), maar ook binnen werelddelen. In Afrika is het niet pluis, maar in Zuid-Afrika is het nog minder pluis. In sommige delen van Zuid-Amerika valt het wel mee, maar niet in Colombia. Voor een grotere uitvoering van de kaart: volg de link.  
via chartsbin.com

Bron(nen):   Chartsbin