Nederlandse bisschoppen censureren de Paus

De Nederlandse bisschoppen hebben de pauselijke enquête over het gezinspastoraat aangepast. Vijf vragen over het homohuwelijk en het gezin zijn weggelaten. De verschillen kwamen aan het licht toen de redactie van Katholiek.nl de vragenlijst van de Nederlandse bisschoppen vergeleek met de openbare vragenlijst van de Belgische, Engelse en de Amerikaanse bisschoppen. De vragenlijst is een poging van het Vaticaan om rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de bisschoppen, inzicht te krijgen in wat leeft onder katholieken.  De vragenlijst is een voorbereiding op een grote vergadering in het Vaticaan over het gezin. De oorspronkelijke Vaticaanse lijst vragen bevat vier vragen over het homohuwelijk, ontdekte Katholiek.nl. De twee vragen die de bisschoppen achterwege hebben gelaten gaan over de erkenning van het homohuwelijk door de staat en over de mening van lokale pastores over een dergelijke civielrechtelijke verbinding.  Vraag nummer 8 (over het gezin) is in de Nederlandse versie van de pauselijke enquête geheel verdwenen. In nummer 8 stelt Rome drie vragen aan haar gelovigen op welke wijze het gezin kan worden versterkt als hoeksteen van samenleving en kerk.  Katholiek.nl heeft nog geen opheldering gekregen van de Nederlandse bisschoppen wat hen tot deze ingreep bracht

Bron(nen):   Katholiek.nl