Rusland is happy

Berichten in de kapitalistische media dat het Russische volk in toenemende mate ontevreden zou zijn en afkeer betuigt van de eigen regering, wordt vandaag weersproken in De Pravda, De Waarheid.
Ook Welingelichte Kringen maakte zich onlangs schuldig aan dergelijke subversieve propaganda door te vertellen hoe de Financial Times over deze kwestie schreef (2de link). Heel goed daarom dat De Pravda eens even vertelt hoe het werkelijk zit.
Kijk, dat hier en daar een kleine demonstratie heeft plaatsgevonden, soit. Maar wat veel belangrijker is, dat betreft nieuwe polls waaruit valt op te maken dat steeds meer Russen domweg gelukkig zijn, zich tevreden voelen en van plan zijn om Rusland bij te staan in de uitdagingen die voor ons liggen.
Misschien bent u vergeten dat nog in 2003 meer dan 100.000 mensen in Lissabon de straat opgingen om te demonstreren tegen de Irak-oorlog waar de toenmalige premier van Portugal, Jose Barosso, zich mee had vereenzelfigd. En waarom u dat niet weet? Omdat de internationale pers er met geen letter over schreef! Maar als een handjevol mensen in Kaliningrad lopen te demonstreren, moet dat zo nodig prominent worden gebracht.
Je hebt, De Pravda legt het nog eens uit, de mythe en de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de Russische bevolking zich kiplekker voelt, zie de cijfers achter de link.

Bron(nen):   Pravda  Welingelichte Kringen