De zes redenen om zelfmoord te plegen

Volgens Psychology Today zijn er zes redenen waarom mensen zelfmoord plegen:
1. Ze zijn depressief. En iemand die echt depressief is kan tot de conclusie komen dat het beter is voor henzelf, maar ook voor anderen, als ze ophouden te bestaan. Dat kun je een depressief mens net zo min kwalijk nemen als je een hartpatiënt kunt verwijten dat hij een infarct krijgt
2. Ze zijn psychotisch. Dat betekent dat er stemmen in hen zijn die hen opdragen dingen te doen.
3. Ze doen het in een impuls. Zelfmoord kan voorkomen omdat iemand ineens denkt dat het nodig is. Dat gebeurt vooral bij mensen die onder invloed zijn van iets en daardoor foute besluiten nemen.
4. Het is een kreet om hulp. Soms zijn mensen die instaat om op en normale manier te laten weten dat het hen slecht gaat.
5. Ze hebben een filosofische behoefte om uit het leven te stappen. Er zijn mensen die niet in de war zijn, maar genoeg hebben van het leven. Na een trationele afweging vinden ze dat het mooi is geweest, bijvoorbeeld omdat ze aftakelen en dat niet tot het eind willen meemaken.
6. Zelfmoorden als ongeluk. Het komt met name onder jongeren steeds vaker voor dat een (seks)spel uitloopt op een onbedoelde zelfmoord,

Bron(nen):   Psychology Today