Kerkbezoek neemt af, maar moskee bezoek niet

Steeds minder mensen gaan regelmatig naar de kerk. In 2012 was dat 16 procent. Toch rekent nog ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf een krappe meerderheid van 54 procent in 2012 aan godsdienstig te zijn. In 1999 was dat nog 60 procent. Ruim een kwart (27 procent) is katholiek. In totaal is 18 procent protestants: 8 procentbeschouwt zichzelf als hervormd, 4 procent als gereformeerd en 6 procent geeft aan tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te behoren. Verder is 4 procent islamiet en rekent 6 procent zich tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. In 2012 bezocht 16 procent van de volwassenen regelmatig - minstens een keer per maand - een kerk. De dalende trend in het kerkbezoek gaat niet op voor niet-westerse allochtonen. Drie op de tien niet-westerse allochtonen gaat minimaal een keer per maand naar een religieuze dienst. Dat zijn er nauwelijks minder dan 15 jaar geleden. In deze groep ligt de bezoekfrequentie twee keer zo hoog als bij autochtonen.

Bezoekt minimaal 1 keer per maand een religieuze dienst

Bezoekt minimaal 1 keer per maand een religieuze dienst

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Cornelis Berend

    Ongelooflijk, ik bedoel: de helft van de Nederlanders!

Reacties niet toegestaan