Het glazen plafond hangt in Nederland en België nog steeds laag

Een vrouw heeft nog altijd veruit de beste kans op het maken van carrière in Scandinavië, en dan vooral Zweden. België komt daar een stuk achteraan, Nederland ligt een straatlengte achter.

De Economist maakt de ranglijst voor het negende jaar. De lijst is opgesteld met een aantal criteria, zoals de positie van vrouwen in het hoger onderwijs, arbeidsparticipatie, salaris, kosten voor kinderopvang, moederschaps- en vaderschapsrechten, en vertegenwoordiging in topbanen. Het is een vergelijking tussen de rijke landen die lid zijn van de OESO.

Nederland bungelt onderaan de lijst.

Om even bij stil te staan op Internationale Vrouwendag

Bron(nen):   Economist