Waarom je beter in Houten kunt opgroeien dan in Assen

Het maakt veel uit waar je wiegje staat en niet alleen in welk land, maar ook in welke plaats: kinderen, die opgroeien in Houten, gaan later meer verdienen dan als ze in Assen zijn grootgebracht.

In de door SEO gepresenteerde Kansenatlas kun je zien dat het verschil in kansengelijkheid erg groot is tussen beide gemeenten. Gek genoeg, is de mate waarin het latere inkomen van een kind afhankelijk blijkt van dat van de ouders veel groter in Assen dan in Houten.

Het is in het algemeen zo dat kinderen uit rijke gezinnen gemakkelijker opklimmen dan kinderen uit arme gezinnen. Dat heeft deels met onderwijs te maken. "Kinderen uit rijkere gezinnen doen sneller een hogere opleiding dan kinderen uit armere gezinnen. Daarmee gaat je inkomen op latere leeftijd ook sneller omhoog," zegt onderzoeker bij SEO Bas ter Weel.

Maar wat ook een rol speelt, is de ligging van een plaats. De onderzoeker vergelijkt de twee ongeveer even grote steden Oss en Lelystad. "Jonge mensen zijn in beide steden relatief arm, maar in Lelystad wordt het op latere leeftijd beter. Dat zou kunnen komen, doordat die stad dicht bij Amsterdam ligt."

Jonge mensen die in een studentenstad wonen, klimmen makkelijker op, net zoals de Randstad een gunstige invloed heeft, mogelijk vanwege de betere arbeidsmarktomstandigheden.

Bron(nen):   RTL Nieuws