Fransen blijven gul, ondanks de crisis

De Fransen blijven nog altijd even gul als het bijdragen aan goede doelen betreft. De giften namen in 2009 zelfs met 5,5% toe. Dat meldt France Générosités, de vereniging van organisaties die meer dan de helft van de giften en legaten inzamelt. 

Wel is er een verschuiving merkbaar in de prioriteiten die de gulle gevers stelden. Medische doeleinden blijven in 2010 het belangrijkste (43%), maar donateurs hechten meer belang aan het realiseren van korte dan van lange termijn doelen. Ook is er een toenemende belangstelling voor de strijd tegen de armoede (van 30% naar 37%). Het welzijn van het kind behield zijn positie (36%), terwijl minder geld naar de verdediging van de mensenrechten (20% tot 14%) en de milieubescherming (van 11% naar 6%) ging.

Het succes van de fondsenwerving is waarschijnlijk het gevolg van de professionalisering van verenigingen en stichtingen op het gebied van PR en communicatie. Alle mogelijkheden om fondsen te werven worden aangegrepen: collectes, corporate sponsoring, legaten, levensverzekeringen, enz. Er werden minder donaties online gedaan in 2009, maar deze waren wel nog goed voor meer dan 5,5 miljoen euro’s. De automatische incasso is nog steeds het meest populaire betaalmiddel (24%).

Het profiel van de donateurs is ook iets veranderd. Gepensioneerden van 65 en ouder blijven het meest geven, maar het aandeel van 35 tot 49-jarigen was in 2010 geslonken tot bijna de helft van dat in 2009. Wat de beroepsgroepen betreft, blijven de leidinggevenden toonaangevend in de cijfers. Ondernemers en arbeiders lijken het meest getroffen door de crisis: 60% van degenen die in 2009 wel een bijdrage leverden, zullen dat in 2010 niet doen. 

Bron(nen):   Le Figaro