Amerikanen kunnen geen vakantie vieren

De VS-correspondent van The Economist, Lexington, wendt zich mopperend tot de lezer. Hij heeft deze zomer geen vakantie en kreeg van zijn baas in Londen te horen dat hij de hele zomer door zijn column moest leveren, gewoon iedere week. Vervelend maar dat gaf hem wel de mogelijkheid te kijken hoe Amerikanen met hun vakantie omgaan en zijn conclusie is: ze snappen er niets van.
De werkende Amerikaan heeft 13 vakantiedagen per jaar. Velen maken hun dagen trouwens niet op en geven ze aan het eind van het kalenderjaar terug aan de baas - die hadden het te druk. Ter vergelijking: de gemiddelde Engelse werknemer heeft 26 dagen per jaar vrij, de gemiddelde Fransman 38. Nederland kan hier onmogelijk voor onderdoen (tel ook uw atv-dagen mee).
Met zo weinig vakantie krijg je de kunst van het vakantie vieren niet echt onder de knie. Lexington vertelt hoe hij enkele zomers met Amerikanen doorbracht in hun vakantiehuis - ver van kantoor - maar dat de telefoons en faxen gewoon doorratelden. Vakantie betekende zoiets als doorwerken vanaf een andere plek.
Een van de redenen zou de puriteinse inborst van Amerikanen kunnen zijn - een soort bijbels besef dat iemand zijn talenten moet vermenigvuldigen. En 13 dagen per jaar is te weinig om dit van je af te schudden en eens helemaal tot rust te komen.

Bron(nen):   The Economist