Van Dissel ziet na ‘stabilisatie’ een nieuwe fase aanbreken

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen "lijkt af te vlakken" en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling wel binnenkort zal inzetten.

De bedbezetting in de ziekenhuizen bereikt volgens de berekeningen over één tot twee weken een piek. Van Dissel benadrukt dat de modellen wel "forse onzekerheden" kennen, dus de piek zou zich ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.

Van Dissel zei dat "een nieuwe fase" is aangebroken. "Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd", schetste de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. "Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit."

"We lijken een plateau te hebben bereikt", vatte de adviseur van het kabinet, die ook voorzitter is van het Outbreak Management Team (OMT), de situatie samen. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen ligt wel nog steeds hoog.

De effecten van de vaccinatiecampagne beginnen volgens Van Dissel steeds duidelijker zichtbaar te worden. Hij wees nog eens op cijfers waaruit blijkt dat ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen het virus nauwelijks nog oplopen. "We zien sinds het vaccineren alleen maar een afname in het aantal besmettingen in verpleeghuizen en onder thuiswonende ouderen. Die afname is toe te schrijven aan het vaccinatie-effect."