Waar wonen de meest vrije mensen?

Vrijheid is natuurlijk een ingewikkeld begrip en voor je het weet kom je terecht in filosofische contreien. Laten we het daarom simpel houden. 
Je hebt de vrijheid om te denken wat je wilt. Mag wel, maar komt weinig voor want de meeste mensen bedenken nooit iets dat nog niet door een ander was bedacht. 
Ook heb je de vrijheid te zeggen wat je denkt. Dit is delicaat. Je hebt landen waar de meest gruwelijke straffen volgen op zoveel vrijmoedigheid (Saudi-Arabië) en je hebt relatief verlichte landen waar anderen je de maat nemen, zodra je iets zegt dat niet iedereen denkt (Nederland en omgeving). 
Dan heb je nog de vrijheid te gaan en te staan waar je wilt. In hoeverre deze vrijheid bestaat, is afhankelijk van je paspoort - zo leert ons vandaag The Economist.
Wie uit een welvarend westers land komt, is welkom in talloos veel andere landen - zelfs zonder visum. Maar kom je uit een arm en niet-westers land - bijvoorbeeld uit Afghanistan - dan is er geen beginnen aan. Dan word je geacht te blijven zitten op de rotplek waar je bent geboren, je hele leven lang.
Ga voor het landenoverzicht naar de link.

Bron(nen):   The Economist