Geloven is voor de armen (behalve in Amerika)

Er is een regelrecht verband tussen armoede en God. Wie weinig heeft gelooft vaker. Zoals uit onderstaande grafiek van de New York Times blijkt zijn daarop amper uitzonderingen.
Eigenlijk maar 2: in landen waar God verboden is of was, zoals Rusland en Estland, zijn minder gelovigen dan je zou verwachten op basis van het inkomen
per hoofd van de bevolking. En de tweede

uitzondering is Amerika. Heel rijk en heel gelovig.
De grafiek laat zich als volgt lezen. Verder naar links betekent armer. Verder omhoog betekent: geloviger.
Rechts onderin verwacht je dus de rijke landen. Links bovenin de arme landen.
Dat klopt ook, met een grote uitzondering: De Verenigde Staten.

De verklaring? Die is er niet echt. Zie voor preciese cijfers het Gallup-onderzoek onder link 3

Bron(nen):   New York Times  Livescience  Gallup