Krijgt Kohl de Nobelprijs voor de Vrede?

Der Spiegel meldt dat Noorse bronnen op Helmut Kohl wijzen als belangrijke kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. Reden: zijn hoofdrol bij de Duitse eenwording in 1990, nu 20 jaar geleden. 
Het zou een prachtige revanche voor Kohl zijn, inmiddels 80, die na zijn vertrek als Bondskanselier meermalen in opspraak kwam wegens malversaties. Enige bitterheid jegens de eigen partij (CDU) en tegen de rest van Duitsland was een enkele keer voelbaar als de oude reus nog een enkele keer naar buiten trad.
Maar de verdiensten van Kohl bij de Duitse hereniging zijn onomstreden, hoezeer hij destijds ook (heimelijk) werd tegengewerkt door de Franse president Mitterrand en door premier Lubbers. 
Kohl liet zich hierdoor niet afschrikken en kocht met een hele dikke portemonnee (met zo'n 100 miljard mark) het oostenlijke deel van zijn land terug van de Sovjets.

De Neue Zuercher Zeitung (2de link) zet alle blunders van het Nobelcomite op een rijtje - het waren er vele...

Bron(nen):   Der Spiegel  Neue Zuercher Zeitung