Kan er goedheid en beschaving zijn zonder God?

Journalist Christopher Hitchens is misschien wel de vurigste levende schrijver tegen god. Misschien niet lang meer. Hij heeft kanker en gaat vermoedelijk binnenkort dood. Dat heeft hem niet van gedachten doen veranderen. In tegendeel hij wordt razend bij alleen al de suggestie dat hij in het zicht van het einde toch zou kiezen voor de eeuwigheid.
Zijn broer Peter is even fel voor god als zijn broer tegen is. Ook hij schrijft daarover boeken. Hij houdt staande dat er geen goed is en geen kwaad als er geen god is. Moreel gedrag gaat niet uit onszelf: er is een god voor nodig. Er is geen goedheid of echte liefde zonder god.
Hun hele leven hebben de broers daarover gestreden. En hoe feller Christopher betoogde dat god een kwaadaardige uitvinding is (want hij is niet los ban god, hij is fundamentalistisch tegen god), des te geloviger uitte zich zijn broer.
Op NPR, zie bijgaande link, is de polemiek te horen in een mooie reportage.
In het zicht van de dood zijn geen van de broers van mening veranderd.
Maar de toon is dat wel. Minder ruzie achtig. Minder overtuigd van het Absolute Gelijk.
Mooi om te horen

Bron(nen):   NPR