In Frankrijk wordt omgangsrecht duomoeder erkend

Voor de tweede keer erkent een Franse rechter het omgangsrecht van een duomoeder na het ontbinden van het homohuwelijk met de biologische moeder. Op 1 juli 2010 gebeurde in Annecy hetzelfde, maar aan deze zaak werd geen ruchtbaarheid gegeven. Beide zaken vormen een precedent voor de erkenning van de rechtspositie van de sociale ouder, ook al staat daar niets over in de Franse grondwet.

In Nederland adviseerde de commissie Kalsbeek al in 2007 dat een duomoeder juridisch ouder kan worden zonder tussenkomst van de rechter. Minister Hirsch Ballin volgde dit advies en diende in december 2009 een wetsvoorstel in. De wet is nog in voorbereiding.

In juli 2010 oordeelde een rechtbank in Breda voor het eerst dat lesbische moeders na de scheiding ook alimentatie moeten betalen. Daarbij werd een beroep gedaan op artikel 26 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat stelt: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet.

Bron(nen):   L' Express  NRC