Corona verliest snel terrein, fors minder besmettingen en opnames

Het coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een derde af.

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, gaat het aantal nieuwe gevallen in rap tempo omlaag. Dat is ook duidelijk te merken in de ziekenhuizen.

Volgens de RIVM-cijfers die dinsdag verschenen, zijn in zeven dagen tijd 533 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een afname van 36 procent ten opzichte van de vorige weekrapportage. Van deze patiënten zijn er 112 zo ziek dat ze op een intensive care zijn opgenomen, 40 procent minder dan de week daarvoor. De ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft zijn op het moment van rapporteren overigens nog niet helemaal compleet.

Sterfte

De sterfte door corona neemt intussen steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 66 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 96 in de week daarvoor.

In bijna alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald, maar onder kinderen tot en met 12 jaar steeg het met 4 procent. Zij zijn na de meivakantie ook meer getest. Van alle mensen die zich lieten testen bij de GGD, bleek 9 procent het virus bij zich te dragen. Een week eerder was dat nog 10,4 procent.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, staat nu op 0,82 en dat is hetzelfde niveau als een week geleden. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 82 anderen besmetten. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar reproductiegetal te berekenen. Afgelopen vrijdag stond het nog een fractie hoger, op 0,85.

Het RIVM concludeert dat het effect van de coronavaccinaties "steeds duidelijker" wordt. Volgens berekeningen van de overheid zijn inmiddels meer dan 9,3 miljoen prikken gezet.

Regio

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal besmettingen nog behoorlijk verschilt per regio. In de regio Noord-Holland-Noord lag het aantal positieve coronatesten relatief het laagst, met 72 gevallen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord lag dit getal het hoogst, met 164 gevallen per 100.000 inwoners. Ook in Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord ligt de besmettingsgraad nog aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 119 positieve testen per 100.000 inwoners.

Het RIVM blijf mensen oproepen zich goed aan alle basismaatregelen te houden. "Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten", waarschuwt het instituut daarnaast.