Gratis testen vakantiegangers kan tot 350 miljoen euro kosten

Het gratis testen van Nederlandse vakantiegangers die deze zomer nog niet volledig zijn gevaccineerd kan tot 350 miljoen euro gaan kosten. Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Omdat pas aan het einde van de zomer alle Nederlanders die dat willen volledig zijn ingeënt, drong de Kamer er eerder al op aan een coronatest te laten vergoeden door de overheid, zodat ook niet volledig gevaccineerde mensen op reis kunnen. Het gaat alleen om de heenreis, kosten voor een test voor de terugreis worden niet vergoed.

Het kabinet wil dit mogelijk maken voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus, maar geeft aan dat er nog veel onzekerheden en risico’s aan kleven. Voor de uitvoering wordt naar een combinatie van drie mogelijkheden gekeken. Aan alle drie zitten haken en ogen.

Aanbesteding

De eerste is reisorganisaties testen laten afnemen, en hen daarvoor te compenseren. Zij hebben immers al een testinfrastructuur, zo redeneert het kabinet. Probleem is dat dat niet voor alle reisorganisaties geldt, waardoor het door Europa kan worden gezien als staatssteun.

Een andere mogelijkheid is een aanbesteding, maar dat duurt doorgaans vier tot zes weken. Het is dan maar de vraag of het op tijd rond is voor de vakantieperiode die het kabinet voor ogen heeft.

Overcapaciteit gebruiken

De derde mogelijkheid is om overcapaciteit van de GGD’en te gebruiken. Daarbij is de vraag of die voldoende kan zijn om aan alle vraag te voldoen. Zo niet, dan moet er alsnog commerciële testcapaciteit worden ingezet. Daar komt bij dat de GGD’en betwijfelen of deze vorm van testen "valt onder de doelstelling van de GGD (publieke gezondheidszorg)", schrijven de ministers.

Ze besluiten met een laatste waarschuwing. "Het kabinet concludeert dat de uitvoering van de motie naar het huidige inzicht risico’s op onrechtmatigheden en fraude met zich mee zal brengen. Uiteraard zal het kabinet er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te beheersen, maar uitsluiten kan het kabinet dit helaas niet."