Vlaamse scholen zijn goed in kennisoverdracht, maar …

Nederlanders sturen hun kinderen graag naar Vlaamse scholen. In 2008 zaten ongeveer 19.000  Nederlandse kinderen op de Vlaamse schoolbanken. Het Vlaamse onderwijs heeft een goed reputatie: er is meer discipline en kennisoverdracht. Dat klopt, maar daar staat tegenover dat deelnemers aan het Vlaamse onderwijs bepaald niet uitblinken in maatschappelijke participatie en burgerzin.

Dat blijkt uit een enquête bij 2.968 leerlingen, 1.630 leraren en 151 schooldirecteuren door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. De Vlaamse scholier staat, samen met de Nederlandse, van alle West-Europese leerlingen het meest terughoudend tegenover de multiculturele samenleving en immigranten. Vlamingen bengelen ook aan de internationale staart inzake het geloof in democratische waarden. Ze scoren wel goed met hun positieve houding ten opzichte van de gelijkheid tussen man en vrouw.

Het Vlaamse onderwijs draagt hier aan bij. Qua bekommernis met het milieu zijn de Vlaamse leerkrachten top, maar ze doen weinig aan 'het bevorderen van kennis over sociale, politieke en burgerlijke instituties' of 'het bevorderen van de kennis over rechten en plichten als burger'.

Bron(nen):   De Morgen