Advies SER: alle jonge kinderen 2 dagen per week op kinderopvang

Alle jonge kinderen zouden de kans moeten krijgen om minstens twee dagen per week naar een kinderopvang te gaan. Dat moet zo geregeld worden dat het voor hun ouders financieel haalbaar is. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een oproep aan de partijen die proberen een nieuwe coalitie te vormen. Het advies is opgesteld door een werkgroep onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij is ook de huidige informateur bij de kabinetsformatie.

Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, zegt de SER. De opvang kan helpen om achterstanden te verkleinen en om kinderen meer kansen te bieden als ze opgroeien. Daarom zouden de opvangen meer moeten doen om talenten van kinderen te ontwikkelen, aldus de raad.

Maar opvang is ook belangrijk voor de mogelijkheden van ouders om te werken. In het huidige systeem lopen ze volgens de SER tegen problemen aan. Wie meer gaat werken en dus meer geld verdient, krijgt minder toeslag, waardoor ouders uiteindelijk evenveel overhouden.

De raad adviseert ook om de regels voor kinderopvangtoeslag te veranderen. Nu is het zo dat ouders die werken of een opleiding volgen, van het Rijk geld krijgen. Dat geld is een tegemoetkoming in de kosten van de opvang van hun kroost. De SER wil dat de regel dat ouders moeten werken, komt te vervallen.

Bestuurslid Judy Hoffer van vakbond FNV laat in een reactie weten: "Het huidige systeem van kinderopvangtoeslag zorgt er voor dat ouders in grote financiële problemen kunnen komen. Dit systeem moet op de schop. In plaats daarvan wil de FNV gratis kinderopvang voor ouders, zodat de kosten geen belemmering vormen om kinderen naar de kinderopvang te brengen."