Misbruik van ouderen en gehandicapten: een verborgen probleem

Tussen april 2009 en maart 2010 werden in Groot-Brittanië meer dan 100.000 gevallen van vermoedelijk misbruik van ouderen of gehandicapten gemeld. Dat betekent een toename met 30% in een jaar tijd. Het misbruik vond zowel in zorginstellingen als in de thuissituatie plaats. Dat er meer vermoedens van misbruik worden gemeld, betekent niet dat het misbruik toeneemt: medewerkers van instellingen en in de thuiszorg werden getraind om meer alert te zijn op tekenen van misbruik en mishandeling.

Ook in Nederland is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg bekend. In 2009 werden 656 meldingen doorgegeven van huiselijk geweld gericht tegen ouderen. Bijna driekwart van deze meldingen is afkomstig van een professional. Het betreft psychische mishandeling (36%), lichamelijke mishandeling (28%) en financiële uitbuiting (21%), verwaarlozing (8%), schending van rechten (7%) en seksueel misbruik (2%).

In de media verschenen schrikbarende verhalen over het misbruik van gehandicapten, o.a. in Volkskrant magazine en werden cijfers tot 60% genoemd, maar dat waren tamelijk wilde schattingen. Inmiddels voert Movisie samen met de RutgersNissoGroep een onderzoek uit naar het voorkomen van (seksueel) misbruik bij gehandicapten. De resultaten worden binnenkort verwacht.

Bron(nen):   Daily Telegraph  geweld bij ouderen  Nieuws Checkers