‘Meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer’

De meerderheid van de werkende vrouwen heeft op de werkvloer te maken met een vorm van seksuele intimidatie. Dat meldt vakbond CNV op basis van een onderzoek onder 2700 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Bijna twee derde van de vrouwen heeft volgens het onderzoek ervaring met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend taalgebruik op het werk. Een derde heeft wel eens te maken gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is de Nederlandse vrouw niet veilig op de werkvloer. "Dit zijn heftige cijfers. Omgerekend betekent dit dat zeker twee miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie. Ongekend", aldus Fortuin.

Ook bij mannen komt seksuele intimidatie op de werkvloer voor, maar in mindere mate. Van de ondervraagde mannen zegt 18 procent wel eens seksueel getinte opmerkingen te krijgen, en 5 procent heeft te maken gehad met een fysieke vorm van seksuele intimidatie.

Ruim een kwart van de ondervraagden die te maken heeft met seksuele intimidatie, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten. Eenzelfde percentage heeft het niet op het werk besproken en geeft ook aan dat seksuele intimidatie überhaupt niet goed bespreekbaar is.

Het CNV roept het kabinet op om zo snel mogelijk met effectieve regelgeving te komen. Zo zou ieder bedrijf een protocol tegen seksuele intimidatie moeten ontwikkelen en zou elke werknemer een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Ook zouden werkgevers een veilige sfeer moeten creëren.