Er is een nieuwe mug actief in Nederland

De Nederlandse fauna is een nieuwe mug rijker: het tweelingzusje van de huissteekmug met de officiële naam Culex pipiens biotype molestus. Niet te onderscheiden van de huissteekmug (foto), maar toch met een heel eigen karakter. Ze leeft namelijk ondergronds.

Ze dook voor het eerst op in 2009 op de perrons van de Amsterdamse metro, maar ze is eerder ook in Engeland en Duitsland ondergronds aangetroffen. Het agressieve bijtgedrag van deze mug is berucht: tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Londenaren lekgeprikt, terwijl ze in de Underground moesten schuilen voor de Duitse bombardementen. Waarschijnlijk verblijft ze ook al jaren in Nederland, maar is haar aanwezigheid nooit eerder opgemerkt.

Genetisch onderzoek bevestigt dat het gaat om een variant van de huissteekmug, al is dit tweelingzusje een buitenbeentje. In tegenstelling tot de gewone huissteekmug, heeft ze niet eens bloed nodig om haar eerste eitjes te ontwikkelen en gaat ze niet in winterrust. Bovendien heeft ze, in tegenstelling tot de huissteekmug, een sterke voorkeur voor bloed van zoogdieren in plaats van vogels. Blijkbaar heeft deze mug zich uitstekend aangepast aan het donkere, warme, ondergrondse klimaat waar vogels niet direct voorhanden zijn.

In Noord-Amerika speelt deze mug waarschijnlijk een rol in de overdracht van het West-Nijlvirus, dat dit continent sinds 1999 in zijn greep heeft. Dit virus circuleert vooral tussen vogels. Kruisingen van de huissteekmug en haar ondergrondse tweelingzusje, de zogenaamde hybriden, hebben hun voorkeur van beide ouders geërfd. Zij steken zowel vogels als zoogdieren. Zo kunnen hybriden het West-Nijlvirus van vogels naar mensen overdragen.

Of deze vondst nu een verrijking is voor de Nederlandse fauna valt te betwijfelen. Het Amsterdamse gemeentelijk vervoersbedrijf heeft in ieder geval de bestrijdingsmaatregelen opgeschroefd.

Bron(nen):   Natuurbericht