Boeren op weg naar Den Haag en provinciehoofdsteden

Boze boeren zitten op hun tractoren om te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als in vier provinciehoofdsteden laten ze van zich horen. Nog steeds vinden ze dat zij te veel de rekening van de stikstofcrisis krijgen toegeschoven. Ook vrezen ze dat de ruimte voor boerenbedrijven de komende jaren fors zal worden ingeperkt.

De demonstraties zijn georganiseerd door Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Ze zijn het vervolg op de boerenprotesten van 2019. Toen stapten boeren ook al massaal op de tractor, uit ongenoegen over het stikstofbeleid.

Deze keer gaan de boeren zowel naar Den Haag als naar de provinciehuizen in Assen, Arnhem, Zwolle en Den Bosch. Alle acties beginnen om 11.00 uur, dus ruim na de ochtendspits. Volgens Agractie zal een deel van de betogers met auto en trein naar de Hofstad komen.

Het kabinet wil de komende jaren de stikstofuitstoot sterk verminderen. Een belangrijke reden daarvoor is de jarenlange achteruitgang van beschermde natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstofverbindingen. Het gaat dan om ammoniak, dat vooral afkomstig is van de landbouwsector, en om stikstofoxiden, afkomstig van wegverkeer en industrie.

Alle sectoren moeten aan de vermindering van de uitstoot bijdragen, maar de actievoerende boeren vrezen dat zij onevenredig hard geraakt zullen worden. De woede richt zich onder meer op een adviesrapport van hoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman. Zij stellen voor om op korte termijn gerichte maatregelen te nemen om de uitstoot van de landbouw te verminderen op de plaatsen waar die het meeste effect heeft op de natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Veluwe en de hoge zandgronden in gebieden als Oost-Brabant. Ook in het Groene Hart zou de landbouw minder intensief moeten worden, aldus Erisman en Strootman.

FDF vreest dat dit soort plannen onder meer zal leiden tot verplichte uitkoop van boeren tegen een slechte prijs. Agractie vindt dat de toekomst van de sector op het spel staat. "Boeren, geworteld in hun gebied, kun je niet van de kaart vegen", aldus de actiegroep.