Waterpeil in Zuid-Limburg over hoogste punt heen

De waterstand in de Maas in Zuid-Limburg is over het hoogste punt heen. Vrijdagmorgen vroeg bereikte de regenrivier een stand van ruim 3300 kubieke meter per seconde, een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat donderdag al waarschuwde. Nu zakt de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau onder de 2000 kubieke meter per seconde op zondag, verwacht Rijkswaterstaat.

Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. Wel moet de rivier nog een grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk afvoeren. De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie.

Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo, zondagmorgen passeert het hoge water in de Maas de grens tussen Limburg en Gelderland en later zondag stroomt de hoogwaterpiek langs Den Bosch. Onderweg vloeit rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regen ook grotendeels vol. De Maas treedt op veel plekken buiten de oevers, maar door de regen staat het grondwater hoog en kan het rivierwater niet wegzakken.

Sinds het hoge water in 1993 en 1995 zijn veel maatregelen genomen over overstromingen van de Maas te beteugelen. De huidige hoogwatergolf geldt volgens Rijkswaterstaat en de waterbeheerders als een "lakmoesproef" voor de nieuwe dijken en kades. Die worden voortdurend geïnspecteerd en zonodig direct verstevigd.