Meertalige online test: Heeft mijn kind autisme?

Op de website van het Dr. Leo Kannerhuis, een landelijk centrum voor autisme, staat een interactieve test voor ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar. Hiermee kunnen ze het gedrag van hun kind vergelijken met gedragskenmerken van kinderen met autisme. De Nederlandse test staat al langer online. Nu is er ook een meertalige versie (Nederlands, Turks en Marokkaans-Arabisch) te vinden op: heeftmijnkindautisme.nl, waarbij op elk gewenst moment van taal veranderd kan worden.

'Als een kind ongewoon verdrag vertoont, levert dat bij ouders tal van vragen op. Is het gedrag dat bij de leeftijd hoort? Heeft het kind hulp nodig? Waar kan ik terecht met vragen?' aldus het Dr. Leo Kannerhuis. Het centrum hecht veel waarde aan vroege signalering: 'Hoe eerder autisme wordt onderkend des te beter zijn de kansen op een betere kwaliteit van leven door goede begeleiding en behandeling'. Het resultaat van de test is geen diagnose. Aan het eind van de test krijgen de ouders een advies. Daar staat in of het verstandig is het kind verder te laten onderzoeken.

Bron(nen):   Heeft mijn kind autisme?  Dr. Leo Kannerhuis