Ga naar het land overgeslagen door het feminisme, waar alle vrouwen 3 dagen per week een bakkie doen

Ze piekeren er niet over om alle dagen te gaan werken, drie uur per dag drinken ze koffie en ze laten hun man betalen voor alles. De Daily Mail vraagt zich af of niet alle vrouwen zouden willen wonen in Nederland.
De opmerkelijk repo in de Engelse krant is het gevolg van het verschijnen van ene boek - Dutch Women Don’t Get Depressed - waarin cijfers en feiten staan over de tijdsbesteding van de gemiddelde Nederlandse vrouw. Vooral dat bijna geen enkele vrouw in Nederland full time werkt probeert de schrijver van het stuk te snappen. En volgens het boek zijn Nederlandse vrouwen minder ongelukkig (misschien zelfs gelukkiger) dan vrouwen in landen waar het feminisme een groot succes was. De Mail gaat in gesprek met Lisa en Maaike, die allebei part time werken, en verbaast zich over zoveel gelukzalige onnozelheid. Niet constant uitgeput en toch gelukkig. Het kan.

Bron(nen):   Daily Mail