Actiegroepen: startbaan Lelystad Airport is te kort

De startbaan van Lelystad Airport voldoet niet aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Omdat een verplichte veiligheidszone ontbreekt, is de startbaan 600 meter te kort. Dat zeggen de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL), die samen met enkele andere actiegroepen tegen Lelystad Airport willen dat minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat gaat handhaven.

Lelystad Airport moet een deel van het vakantievliegverkeer overnemen van Schiphol. De regionale luchthaven had in 2020 al moeten opengaan, maar er duiken steeds procedurefouten op en er lopen verschillende rechtszaken. Inmiddels moet een nieuw kabinet beslissen of Lelystad Airport in gebruik genomen gaat worden.

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) zou toezicht houden op het aanleggen van de startbaan met alle veiligheidsmaatregelen. Dat is afgesproken in het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. De actiegroepen constateren dat er om onduidelijke redenen geen effectief toezicht is gehouden. Daardoor mist de startbaan aan voor- en achterkant een veiligheidszone en is de baan niet 2700 meter lang zoals beschreven in de plannen voor Lelystad Airport, maar slechts 2100 meter lang. Ook de verlichting is niet in orde.

De baan verlengen gaat niet, zegt SATL, want aan de ene kant van de startbaan loopt de provinciale weg en aan de andere kant staat de Politieacademie. Oplossen van het probleem zal moeilijk en kostbaar worden, maar Lelystad Airport moet aan de veiligheidsnormen voldoen. De Tweede Kamer debatteert donderdag over veiligheid en luchtvaart.