Nederland: Singles grijpen de macht, paren in de minderheid

Het ‘eenpersoonshuishouden’ wordt de norm in Nederland. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de woningmarkt. De dominante vorm van een Nederlands huishouden is nog steeds het samenwonende paar. Dat gaat de komende jaren flink veranderen, gaandweg komen er steeds meer singles en overschaduwen ze de gezinnen. Over een kwart eeuw is de groep alleenstaanden en eenoudergezinnen al even groot als het aantal paren. In de jaren erna neemt het belang van de paren alleen maar verder af.
Dat blijkt uit de nieuwe ‘huishoudensprognose’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die moest worden aangepast omdat Nederlanders weer wat ouder worden dan eerder werd verondersteld.
Het gevolg is dat de trend naar individualisering alleen maar sterker wordt.
‘Over 25 jaar woont achter elke tweede deur een alleenstaande’, zegt demograaf en hoogleraar Jan Latten van het CBS tegen het Finaniceele Dagblad
Latten noemt drie redenen voor de sterke verdere opkomst van de sociale eenpitters. De groei van het aantal ouderen, van mensen die al langer alleen stonden en van weduwen en weduwnaars is de belangrijkste. Dan blijft het aantal echtscheidingen toenemen. En ook de immigratie draagt sterk bij.

Vandaag in het Financieele Dagblad