10 feiten over jouw persoonlijkheid (en die van anderen)

Samenleving
door Chantal Caesdinsdag, 05 april 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Onze persoonlijkheid is van invloed op vrijwel ieder aspect van ons leven: liefdesrelaties, relaties met vrienden en familie, ons werk, ... Maar wat is van invloed op onze persoonlijkheid? Kan een persoonlijkheid veranderen? Of zit dat 'in de aard van het beestje'?
Ziehier 10 feiten over de persoonlijkheid:
 1. Je persoonlijkheid is afhankelijk van je plaats in het gezin
  Oudste kinderen zijn vaker prestatiegericht, hebben veel verantwoordelijkheidszin en zijn gemiddeld genomen assertiever en dominanter dan jongere kinderen. Een tweede kind is doorgaans socialer en meer easy-going. Jongste kinderen zijn vaak impulsiever, creatiever en optimistischer (gezinsfactoren). Uit onderzoek is ook gebleken dat oudste kinderen vaker met oudste kinderen trouwen, middelste met middelste en jongste met jongste.
 2. Je persoonlijkheid is relatief stabiel gedurende je leven
  De belangrijkste elementen van je persoonlijkheid blijven hetzelfde. Drie elementen zijn heel erg stabiel: angst, altruïsme (rekening houden met anderen) en open staan voor nieuwe ervaringen. Deze aspecten zijn ook deels genetisch bepaald. In het algemeen verandert je persoonlijkheid niet als je ouder wordt. Wat verandert, zijn de rollen die je vervult, je gezondheid, je verantwoordelijkheden en je leefomgeving (stabiliteit).
 3. Je persoonlijkheid vergroot de kans op bepaalde ziekten
  Vroeger werd een link gelegd tussen vijandigheid (type A gedrag) en hart-en vaatziekten. Sommige studies bevestigen dat, andere niet. Wel is gebleken dat 'neurotische' trekjes vaker voorkomen bij hoofdpijn, astma, artritis, maagzweren en hart-en vaatziekten. Dat wil niet zeggen dat neuroticisme de oorzaak is van de ziekte. Persoonlijkheidskenmerken kunnen een indirecte invloed hebben. Betrouwbare mensen zijn bv. meer therapietrouw. En je persoonlijkheid is ook van invloed op hoe je met je ziekte omgaat (ziekte).
 4. Dieren hebben ook een eigen persoonlijkheid
  Uit onderzoek blijkt dat vrijwel iedere diersoort (van spinnen tot olifanten) hun eigen voorkeuren, eigenaardigheden en gedragspatronen hebben. Het grootste onderzoek naar karakterverschillen bij dieren is gedaan door Nederlandse onderzoekers bij koolmezen.
 5. De Big Five zijn de belangrijkste dimensies van de persoonlijkheid
  Hoewel er veel verschillende persoonlijkheidstheorieën en tests zijn, zijn de meeste wetenschappers het er over eens dat men de persoonlijkheid kan beschrijven aan de hand van 5 dimensies: extraversie, altruïsme, openheid (voor nieuwe dingen), consciëntieusheid en neuroticisme (emotionele instabiliteit). Big Five test
 6. Je persoonlijkheid beïnvloedt je persoonlijke voorkeuren
  Uit een Canadees onderzoek blijkt dat je persoonlijkheid van invloed is op je politieke voorkeur. Mensen die zichzelf 'conservatief' noemden, scoorden hoger op ordelijkheid. Degenen die zich 'liberaal' noemden, scoorden hoger op empathie. In de marketing construeert men 'merkpersoonlijkheden'. Consumenten vinden merken leuker wanneer ze zichzelf erin herkennen en dat vergroot de loyaliteit aan het merk.
 7. Je Facebook profiel geeft een goed beeld van je persoonlijkheid
  Mensen proberen misschien een soort van 'ideale zelf' te presenteren en de minpunten achterwege te laten. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste profielen een vrij reëel beeld geven. De persoonlijkheidskenmerken die onderzoekers op basis van Facebook profielen van studenten inschatten, kwamen goed overeen met de resultaten van persoonlijkheidstests van die studenten. Een Amerikaanse psycholoog beweert zelfs dat hij de persoonlijkheid van mensen kan achterhalen op basis van twitterteksten.
 8. Overheersende persoonlijkheidstrekken zijn zeldzaam
  Persoonlijkheidskenmerken die je hele leven bepalen en die synoniem worden voor wat je bent, zijn zeldzaam. Meestal is een persoonlijkheid opgebouwd uit een mix van centrale en secundaire kenmerken. De secundaire kenmerken hebben vooral te maken met voorkeuren en gedrag in specifieke situaties. Als één centraal kenmerk overheerst en dit tot problemen leidt in het dagelijks functioneren, is er wellicht sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.
 9. Tal van factoren kunnen bijdragen aan persoonlijkheidsstoornissen
  Naar schatting 10 tot 15% van de volwassenen in de USA heeft kenmerken van minstens 1 persoonlijkheidsstoornis. Uit onderzoek blijkt dat o.a. de volgende factoren bijdragen aan het ontstaan ervan: erfelijkheid, relaties met leeftijdgenoten, overgevoeligheid voor prikkels, verbaal geweld, jeugdtraumata.
 10. Je huisdier zegt iets over je persoonlijkheid
  Ben je een 'hondenmens' of een 'kattenmens'? Uit een onderzoek onder 4500 mensen blijkt dat beide typen wel degelijk van elkaar verschillen. Hondenmensen zijn extraverter, plichtsgetrouwer en willen anderen graag behagen. Kattenmensen zijn introverter en nieuwsgieriger.
Bron(nen): About.com