Nederland steunt in Glasgow toch verklaring einde fossiele steun

Nederland tekent toch de verklaring waarin tal van grote landen en instellingen beloven een einde te maken aan overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in andere landen. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In eerste instantie was Nederland niet van plan te tekenen. Het demissionaire kabinet zei "het ambitieniveau" aan het nieuwe kabinet over te willen laten. Nu gebeurt dat dus alsnog. Uitleg volgt maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De verklaring kwam tot stand in Glasgow, waar wereldleiders bijeen zijn voor een belangrijke klimaattop. Daar is ook een Nederlandse afvaardiging.

Via zogeheten exportkredietverzekeringen helpt de overheid bedrijven die meewerken aan fossiele projecten in het buitenland. Deze overheidsverzekeringen bestaan omdat grote projecten in andere landen vaak niet via commerciële bedrijven te verzekeren zijn. De overheid springt dan bij.

De verzekerde bedragen kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro's per project. Nederland helpt bijvoorbeeld maritiem dienstverlener Van Oord, die meewerkt aan een groot aardgasproject in Mozambique, door het bedrijf voor 900 miljoen euro te verzekeren. Dat gebeurt via de organisatie Atradius DSB, die door het ministerie van Financiën wordt aangestuurd.

Via de overheidsverzekeringen worden vervuilende gas- en olieprojecten indirect gesteund, terwijl het gebruik van deze fossiele brandstoffen juist moet worden afgebouwd om de klimaatdoelen te halen.

Landen die de verklaring steunen, beloven hun steun aan nieuwe internationale projecten met deze fossiele brandstoffen (gas, olie en steenkool) eind 2022 te zullen staken, "beperkte uitzonderingen" daargelaten. Investeringen en garanties mogen in ieder geval het halen van de klimaatdoelen niet belemmeren.