Rehwinkel liep baan juist mis door opstappen

Peter Rehwinkel had juist burgemeester van Groningen moeten blijven om zijn droombaan in Barcelona te kunnen krijgen. De PvdA'er vertelt dinsdag in een interview met de Volkskrant dat hij daar pas achter kwam nadat hij al ontslag had genomen in Groningen. ,,Ik meen echt dat mijn nieuwe functie niet te combineren was met het burgemeesterschap van een grote stad'', zegt hij.

Rehwinkel wekte veel verbazing toen hij anderhalf jaar voor het aflopen van zijn ambtstermijn zijn ontslag indiende. Hij zou zich gaan inzetten voor internationale rampenbestrijding bij de organisatie UCLG, een club van lokale overheden. Volgens de regels van de UCLG kon hij de beoogde functie echter alleen vervullen als zittend burgemeester. Rehwinkel zit nu dus niet in Barcelona, maar in Amsterdam en krijgt wachtgeld.