Meer dan een derde van de wereldbevolking is nog nooit op internet geweest

Er zijn op de wereld nog 2,9 miljard mensen nooit in aanraking geweest met internet. Ruim 95 procent woont in ontwikkelingslanden.

Uit cijfers van de International Telecommunication Union (ITU) blijkt dat 37 procent van de wereldbevolking verstoken is van internet. Wel is het aantal mensen met toegang tot internet in twee jaar tijd met 800 miljoen toegenomen. “Dat komt onder meer doordat mensen meer online gingen door de coronacrisis”, aldus de onderzoekers.

De toename is dan ook minder fors dan hij lijkt. “Een groot deel van die bijkomende gebruikers blijkt slechts sporadisch online te gaan. Vaak moet worden gewerkt met apparaten die door verschillende consumenten moeten worden gedeeld of met verbindingssnelheden die een comfortabel gebruik van het internetgebruik belemmeren.”

De onderzoekers vervolgen: “In armere landen is de toegang tot het internet voor velen onbetaalbaar. In de zesenveertig minst ontwikkelde landen van de wereld is bijna driekwart van de bevolking nog nooit online geweest.”

Vooral jongeren, mannen en stadsbewoners gaan toch nog online. "Bij ouderen, vrouwen en de bevolking van het platteland blijft die consumptie daarentegen meestal eerder beperkt.”

Bron(nen):   Businessam