Waarom worden veel Marokkaantjes ettertjes?

De Belg Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, heeft zich op allerlei manier verdiept in die vraag. Het blog De Republiek Allochtonie vat de opvattingen van Van Acker samen:

 • Gedrag wordt aangeleerd in het gezin en in de directe omgeving, Dit geldt ook voor probleemgedrag. Marokkaanse kinderen in het Westen staan vanaf hun vroegste jeugd bloot aan een scala van ongunstige factoren.
 • Zoals gedwongen, vaak liefdeloze huwelijken van hun ouders waarin geen respect wordt bijgebracht voor anderen, vooral niet voor vrouwen, en waarin ‘iemand die niet tot de eigen kring behoort gezien wordt als de vijand.
 • Daarnaast de specifieke schaamtecultuur van de Berbers waarin schuld bekennen ondenkbaar is.
 • Groepsdruk: ‘Marokkanen worden getiranniseerd door hun eigen groep. Wie bijvoorbeeld bij de overheid gaat werken wordt gezien als verrader.
 • De rol van de moskee is vaak negatief. ‘Het is niet alleen een gebedshuis, het heeft ook een sociale en politieke functie. Problemen moeten worden opgelost binnen de eigen gemeenschap. Samen met de schaamtecultuur weerhoudt dit Marokkanen ervan bij opvoedproblemen hulp te zoeken bij reguliere instellingen zoals het maatschappelijk werk.’
 • Veel Marokkaanse jongetjes hebben op 4-jarige leeftijd al een cognitieve achterstand die voor de meesten nooit meer in te halen is. Kleuters hebben als ze naar school gaan een zeer beperkte woordenschat, óók in hun eigen taal.
 • De kinderen hebben nooit geleerd om te overleggen, ze weten niet hoe ze dingen moeten uitleggen (door hun beperkte woordenschat), de enige manier die ze kennen om hun zin te krijgen is agressie.
 • Ze hebben nooit een boek gelezen, ze hebben geen leerzame spelletjes of puzzeltjes gehad om hun motoriek en hun cognitieve vaardigheden, dat wil zeggen hun denkvermogen, te ontwikkelen.
 • ‘Door hun cognitieve achterstand lopen die jongetjes een grote kans elke dag te worden uitgelachen op de basisschool. Ze gaan spijbelen, op straat hangen, kattenkwaad uithalen, en zo wordt het van kwaad tot erger’
 • Volgens Van Acker is het - gemiddeld genomen - lage opleidingsniveau van de Marokkaanse moeders een belangrijke oorzaak. Ze hebben amper contact met de omringende samenleving.’ Een niet-opgeleide, analfabete moeder kan best een heel liefdevolle en warme moeder zijn, maar zij is wel de slechtst denkbare opvoedster voor kinderen in onze hypermoderne samenleving.
 • Een laag opgeleide moeder is daarom een belangrijke risicofactor voor later crimineel gedrag, net als crimineel gedrag van de vader of agressie van een kind op jonge leeftijd.
 • "Die Marokkaanse ouders komen nu nooit naar ouderavonden, niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet durven. Ze zijn vaak weinig verbaal en zijn bang toch alleen maar kritiek te krijgen.’
 • ‘De IQ-testen die worden gebruikt voor kinderen noem ik een vorm van discriminatie, het is regelrecht racisme dat elke dag plaatsvindt.

Van Acker heeft ook oplossingen. Lees die bij de Republiek van Allochtonie  De moeite waard.

Bron(nen):   Republiek Allochtonie