Der Spiegel: EHEC in drinkwater dreigt

Het aantal besmettingen en nieuwe doden neemt af en daarmee ook de belangstelling voor EHEC. Ten onrechte, zeggen experts in Der Spiegel. Allereerst: L O104:H4, de dooddoener, is ontstaan, bestaat, en zal zich dus opnieuw manifesteren.
Maar erger: de bacterie is aangetroffen in een natuurlijke beek, waar hij mogelijk in terecht is gekomen door beregening van vervuilde landbouwpercelen. En dat geeft de route aan die de EHEC kan volgen op weg naar de kraan: van de landbouw in oppervlaktewater en daarvandaan naar de drinkwatervoorziening.
De Britse pers is inmiddels ook gealarmeerd door wat in Engelse ogen aanvankelijk een Europees, continentaal, verschijnsel was. Vermoedelijk is een besmettingsgeval in Frankrijk tereug te voeren naar een Engels landbouwbedrijf.

Bron(nen):   Der Spiegel