Grafiek: als je om het milieu geeft, eet je linzen!

Lams- en rundsvlees zijn het meest belastend voor het milieu. Het verschil tussen lam en rund enerzijds en varken en kip anderzijds is zelfs groter dan tussen varken/kip en vegetarisch eten. Het minst belastend voor het milieu zijn linzen.

  

 

Bron(nen):   Mother Jones