Drama voor Teeven en Geert: steeds minder boeven

Zit er de stoerste regering die ons land ooit had, stromen de gevangenissen toch nog leeg. Oorzaak: niet te lichte straffen, maar te weinig boeven. Het aantal gedetineerden in Nederland zal de komende jaren blijven dalen. In 2015 verwacht het ministerie van Justitie jaarlijks gemiddeld 8.875 gevangenen. In 2005 waren dat er nog gemiddeld 14.108.
Sinds het eind van de vorige eeuw neemt de misdaad ieder jaar een beetje af.
Justitie werd de afgelopen jaren verrast door de daling van de behoefte aan celcapaciteit. In 2009 was de gemiddelde bezetting al gedaald tot 11.092. Volgens het documentatiecentrum zet de dalende trend van de afgelopen jaren door.