CEG: Pas op met medische crowdfundingacties

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert risico's bij medische crowdfundingacties. Daarmee wordt online geld opgehaald voor behandelingen die niet worden vergoed door zorgverzekeraars of niet in Nederland worden uitgevoerd. Vaak wordt daarbij echter een te rooskleurig beeld geschetst van de behandeling of is er een kans op privacyverlies van de patiënt, aldus het CEG.

Initiatiefnemers hebben vaak de neiging om de kans op succes van de behandeling aan te dikken in de hoop op meer donaties. Via deze crowdfundingplatforms kan zulke misinformatie zich "razendsnel verspreiden onder potentiële initiatiefnemers, groepen patiënten en potentiële donateurs", aldus het CEG. Daarmee ontstaat het gevaar dat mensen een medische keuze maken op basis van onjuiste informatie of valse hoop.

Verder signaleert het CEG dat er veel persoonlijke informatie van de patiënt wordt gedeeld via de crowdfundingacties, wat kan leiden tot een risico op privacyverlies. "Dit is vooral problematisch wanneer een actie wordt gestart namens iemand die daarvoor zelf geen toestemming kan geven, zoals een kind", aldus CEG.

Het CEG ziet graag dat de overheid eisen stelt aan de informatie die gedeeld wordt op crowdfundingplatforms, zodat mensen worden beschermd tegen onjuiste informatie en irreële verwachtingen. Ook doet de overheid er goed aan om medische crowdfundingacties, waarbij de individuele behandeling centraal staat, te monitoren. Ze kunnen volgens het CEG namelijk ook een signaal zijn dat het huidige zorgstelsel, dat is gebaseerd op solidariteit en verdeling van medische middelen, onder druk komt te staan.