Jongeren zijn in 2021 nog minder gelukkig en tevreden

Jongeren zijn in de coronajaren minder positief geworden over het leven dat ze leiden. Ze geven veel minder vaak dan voor de pandemie aan gelukkig en tevreden met het leven te zijn. In 2020 waren ze al minder te spreken over hun leven en die ontwikkeling zette door in 2021. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar zei 81 procent van de jongeren van 18 tot 25 jaar gelukkig te zijn, tegen bijna 88 procent in 2019. Ook zeggen minder jongeren tevreden te zijn met hun leven. In 2021 gaf 77 procent dit aan, tegen 86 procent in 2019. Er is ook een daling te zien tussen 2019 en 2021 als wordt gekeken naar alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, maar die is wel minder scherp. In 2019 zei 89 procent gelukkig te zijn en dat is gedaald naar ruim 86 procent. Het percentage tevreden mensen is gedaald van 87 naar net geen 84 procent. De onderzoekers hebben ook bekeken hoe geluksgevoelens zijn veranderd sinds 1997, toen het CBS dit voor het eerst volgens dezelfde methode heeft gemeten. Dan valt op dat jongeren een kwart eeuw geleden de gelukkigste groep waren en nu juist het ongelukkigst zijn. De statistici hebben voor dit onderzoek aan volwassen Nederlanders gevraagd om hun geluk en tevredenheid een rapportcijfer te geven. Mensen worden als tevreden of gelukkig beschouwd als ze deze aspecten een 7 of hoger hebben gegeven.