50+ en wat als je alles kon overdoen?

Stel dat je terug 18 zou zijn, zou je dan dezelfde keuzes maken? Wat zou je anders doen? En wat zou je willen behouden? 1300 lezers van Plus Magazine beantwoordden deze vragen.

Voor 1/3 van de respondenten verliep het leven anders dan ze zich hadden voorgesteld toen ze jong waren. Slechts 5% was van oordeel dat het lot hen gunstiger gezind was dan ze ooit hadden durven dromen.

Wat zou men anders doen? Zeker niet meer beginnen te roken. Daar is meer dan 90% van de respondenten van overtuigd; 60% zou een andere studie kiezen en 51% zou voor een ander beroep opteren. En 1 op 4 zou een andere partner kiezen.

Wat men wil behouden? 80% geeft aan dat ze, wat hun kinderen betreft, dezelfde keuzes zouden maken.

Op de vraag 'Heb je je dromen kunnen verwezenlijken?' antwoordt slechts 17% van de vrouwen en 24% van de mannen positief.
Dromen die men niet heeft kunnen verwezenlijken, maar waar je ook na je 50e nog aan kunt beginnen, zijn o.a.:
- Een caféetje openen
- Een wereldreis maken of in het buitenland wonen
- Een universitair diploma halen
- Voor een humanitaire organisatie werken
- Een boek schrijven en uitgeven
- Piano leren spelen
- Zelfstandige worden
- ...

Bron(nen):   Plus Magazine