Wat is een wappie? ‘Twijfel is de kern van wetenschap, terwijl een wappie juist géén twijfel kent’

Wappies, we zagen ze in de coronacrisis regelmatig op het Malieveld, we kennen ze wellicht ook uit onze omgeving, maar waarom kijken ze op hun manier tegen de wereld aan en hoe komen ze op die ideeën?

Luuk Koelman van Panorama vroeg zijn broer Vianney Koelman, emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven die zich bezighield met fundamenteel energieonderzoek, om raad. Wat is een wappie-standpunt is de eerste vraag. Koelman: "Eigenlijk vraag je me wanneer iemand buiten de discussie wordt geplaatst. Doen de autoriteiten dat? Of de reguliere media? Of is het de wetenschap? Het simpele antwoord is dat de persoon dat zelf doet."

Het gaat er volgens Koelman om of je van gedachten kunt veranderen door nieuwe informatie. "Een wappie-standpunt is precies het tegenovergestelde van een wetenschappelijk standpunt. Een wetenschapper is en blijft altijd op zoek naar nieuwe feiten die zijn of haar gedachten kunnen veranderen.”

Geloof
De voormalige hoogleraar noemt de overtuigingen van wappies dan ook eerder een geloof. "Als de paus zegt dat hij gelooft in de wederopstanding van Jezus en je vraagt hem vervolgens wat hem aan het twijfelen zou kunnen brengen, dan is zijn antwoord: niets! Dat geeft echt een heel mooie scheiding weer tussen ‘wat is geloof ’ en ‘wat is wetenschap’.”

Wappies twijfelen nooit. "Terwijl een wetenschapper altijd een slag om de arm houdt. Die zal zeggen: Dit is het beste wat we hebben, maar het is nog geen eindantwoord, want daarvoor is meer onderzoek nodig. Twijfel is de kern van wetenschap. Terwijl een wappie juist géén twijfel kent. Die gelooft heilig in de eigen waarheid. Dat levert dan heel rare gesprekken op, bijvoorbeeld in talkshows. Dan schuiven een viroloog en een wappie aan. Want dat levert zo’n leuke discussie op, volgens de redactie. Compleet absurd, want zo wordt de indruk gewekt dat beide kampen gelijkwaardig zijn. En dat zijn ze niet."

Bron(nen):   Panorama (€)