Rawagede-weduwen geplukt

De negen 'weduwen van Rawagede' hebben niet lang kunnen genieten van het geld dat zij van de Nederlandse staat hebben gekregen. Hun 20 duizend euro was nog niet binnen of de gemeenschap van het dorp eiste haar deel. De weduwen hebben onder zware druk de helft van het geld moeten afstaan.

Vertegenwoordigers van de weduwen zijn woedend. Zij hebben de zaak aangekaart bij de Indonesische mensenrechtencommissie.

Dorpshoofd Mamat heeft de vrouwen ruim een week geleden naar zijn kantoor ontboden. Zes gaven er meteen gehoor aan zijn oproep. Zij moesten een verklaring tekenen waarin zij afstand deden van de helft van de schadevergoeding. Als zij dat weigerden, zouden zij de halve dorpsbevolking tegenover zich vinden en dat zou hun leven in het dorp ondraaglijk hebben gemaakt.
De Volkskrant heeft een reportage over het dorp