Waar wonen de 2,2 miljard christenen?

In deze tabel is te zien hoe het zwaartepunt van het Christendom verschoof, van de blanke westerse wereld, naar de 3e wereld.