Mr. Pieter heeft spijt dat hij de familie van de jongen die hij doodreed nooit iets liet weten

Pieter van Vollenhoven reed op 30 december 1983 een 20-jarige Duitser dood in het Oostenrijkse skioord Maria Alm. Niemand kreeg de schuld van het ongeluk. Meester Pieter deed daarna niks in de richting van de nabestaande. Daar heeft hij nu spijt van. Hij vindt nu dat hij de moeder van het slachtoffer indertijd had moeten benaderen.

'Het werd mij destijds met klem afgeraden contact te zoeken, ik weet niet meer door wie en ik kan me ook de argumentatie niet herinneren', zegt Van Vollenhoven.

'Mogelijk werd aangevoerd dat de moeder daaraan geen behoefte had. Dat kan ik me voorstellen bij zo'n groot verdriet. Maar ik had tenminste een poging moeten doen. Terugblikkend vind ik het meer dan spijtig dat ik dat niet heb gedaan.'

Van Vollenhoven deed deze ontboezeming aanvankelijk in reactie op een conceptartikel (dat nooit werd geplaatst) van dagblad De Pers door journalist Arnold Karskens, onder de kop: 'Slachtofferhulp niet voor slachtoffers Van Vollenhoven.' Dat laatste verwijst ernaar dat Van Vollenhoven in 1989 oprichter was van het Fonds Slachtofferhulp.

De auto van Bernhard na een ongeluk  
De auto van Willem Alexander na een ongeluk