Bestuursvoorzitter A.S.C./A.V.S.V. treedt af na ‘hoeren’-incident

Heleen Vos, de voorzitter van de Senaat (dagelijks bestuur) van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V, treedt af. Ze heeft dat meegedeeld in een verklaring aan de leden van het Amsterdamse studentencorps. Aanleiding voor haar stap zijn de seksistische en discriminerende opmerkingen van een groep mannelijke leden tijdens een lustrumdiner, afgelopen zondag.

"Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan", aldus Vos. "Als de vereniging op de door ons ingeslagen weg verder wil, zullen alle leden zelf dit mandaat ten volste moeten ondersteunen en zich moeten gaan gedragen naar de normen en waarden van de vereniging waar zij lid van willen blijven. Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing."

Vos verwijst in haar statement naar de cultuuromslag die zij met haar bestuur wilde bewerkstelligen, nadat vorig jaar misstanden tijdens de ontgroening naar buiten waren gekomen. Bij zes disputen werden aankomende leden geslagen, vernederd en geschopt. Na het opstellen van een nieuwe gedragscode en het instellen van strenge voorschriften tijdens de ontgroening zei de Senaat juist in juni nog te rekenen op een radicaal andere en vooral veilige kennismakingstijd.

Onderschat

"Ondanks mijn volledige inzet, heb ik helaas toch een aantal situaties en risico’s tijdens dit proces nog onderschat en blijkt dat er bij een groep leden binnen het A.S.C./A.V.S.V. de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen", zegt Vos. Tijdens het gewraakte 'herendiner' werden vrouwen uitgemaakt voor 'hoeren' en 'sperma-emmers'. Daarop kwam een verbolgen reactie van honderden, vooral vrouwelijke leden.

Dat deze beweging op gang is gekomen, vervult Vos met trots: "In het bijzonder ben ik onder de indruk van de honderden vrouwelijke leden die zich uitgesproken hebben en samen deze lijn in het zand getrokken hebben. Het laat zien dat we als vereniging in een nieuwe fase beland zijn en er geen weg terug meer is. Daar ben ik trots op. Ook al lijkt dit van buiten een crisis, aan de binnenkant is er iets groots gaande."

Met het aftreden van Vos als rector is de Senaat als bestuur niet meer compleet. Tijdens een algemene ledenvergadering vrijdag wordt de leden gevraagd zich achter de ingezette cultuurverandering te scharen en aan te geven of het bestuur, als het weer voltallig is, met dat mandaat verder kan.