Bruls voorziet problemen in opvang als oorlog Oekraïne aanhoudt

Het kan niet zo zijn dat gemeenten permanent verantwoordelijk blijven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls zegt in Trouw dat de opvang in principe een rijkstaak is en dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) versterkt moet worden om ook de opvang van Oekraïners op termijn over te nemen.

"Maar dat zie ik op korte termijn niet gebeuren", zegt Bruls in de krant, omdat het COA al kampt met grote problemen bij de opvang van asielzoekers uit andere landen. En dat baart hem zorgen. Want de opvang van Oekraïners drukt op de normale werkzaamheden van gemeenten. Als de oorlog aanhoudt en meer vluchtelingen naar Nederland komen, kan het volgens Bruls "nijpend" worden om de gemeentelijke opvang te garanderen.

De 25 veiligheidsregio's, die in het Veiligheidsberaad zijn vertegenwoordig, hebben zich ten doel gesteld om 75.000 bedden voor Oekraïners beschikbaar te stellen. Daarvan zijn er bijna 60.000 gerealiseerd. Bruls zegt in Trouw niet te weten of dat beoogde aantal uiteindelijk voldoende is. En als het er meer moeten zijn, vindt hij "het niet vanzelfsprekend" dat die taak bij de gemeenten ligt.

Bruls heeft meermaals benadrukt dat ook de asielopvang geen taak van gemeenten is. Die hebben er na de vele keren dat er een beroep op gemeenten is gedaan ook geen menskracht en geld meer voor. Vorige maand deelde hij staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tijdens het Veiligheidsberaad nogmaals mee dat het op 1 oktober echt afgelopen is met de extra inspanningen van de veiligheidsregio's en de gemeenten voor de asielopvang.