Nederlanders vrezen ramp indien energiegebruik hetzelfde blijft

Nederlanders vrezen een wereldwijde ramp als "we onze consumptie van energie en goederen de komende jaren niet drastisch verlagen", meldt de Europese Investeringsbank (EIB). Uit de jaarlijkse Klimaatenquête van de EIB komt naar voren dat 74 procent hier bang voor is. De Russische oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de gasprijs zijn volgens 57 procent redenen om de transitie naar groene energie te versnellen. De helft van de Nederlanders zegt dat een financiële crisis nu hun grootste zorg is. Van alle Europeanen ziet 45 procent het als de grootste zorg van dit moment. Een jaar geleden werd juist de coronapandemie als de grootste uitdaging gezien. Nederlanders denken verder dat de klimaatcrisis en milieuproblemen grote uitdagingen zijn voor ons land. Het kabinet treedt niet snel genoeg op tegen klimaatverandering en milieuproblemen, vindt 79 procent van de Nederlanders. Ook hebben de meeste mensen het gevoel dat bedrijven en inwoners niet bereid zijn om hun consumptiepatroon aan te passen om klimaatverandering tegen te gaan. De meerderheid van de Nederlanders vindt het wel een goed idee om bijvoorbeeld meer belasting te heffen bij meer energieverbruik. In Europa merkt 80 procent de gevolgen van klimaatverandering nu in hun dagelijks leven. In Duitsland gaat het om 79 procent, in Nederland zegt 59 procent klimaatverandering te voelen. In ons land is dat percentage even hoog als vorig jaar. Slechts 29 procent gelooft dat Nederland erin zal slagen om de uitstoot van broeikasgassen "substantieel" te verlagen. Van alle Europeanen denkt 36 procent de belofte te halen. De Klimaatenquête is ingevuld door 28.000 Europeanen uit dertig landen. Zo'n 1000 Nederlanders vulden de enquête in. Vooraanstaande wetenschappers publiceerden dinsdag in The Lancet een rapport over de gezondheid van de wereldbevolking in relatie tot de klimaatcrisis. Zij stellen dat mensen "overgeleverd zijn aan een wereldwijde verslaving aan fossiele brandstoffen". De wetenschappers zien een toename van het aantal sterfgevallen door hitte, honger en ziekten en zijn kritisch op regeringen die olie en gas blijven subsidiëren.