Nog meer comazuipers: ‘Wachten tot de eerste dode valt’

Het afgelopen jaar belandden er meer jongeren in het ziekenhuis, bewusteloos door teveel alcohol. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen 'comazuipers' is gedaald van 15,6 jaar in 2010 tot 15,3 in 2011. Ook bleven zij langer buiten westen: gemiddeld 3,27 uur, meldt de Volkskrant aan de hand van cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK). In 2011 belanden er 762 comazuipers op de eerste hulp, 12% meer dan in het jaar ervoor.
 In Noord-Holland werden de meeste acute alcoholvergiftigingen bij jongeren gesignaleerd: 251. De doorsnee comazuiper komt uit een traditioneel gezin waarin de ouders nog bij elkaar zijn. Ook is er geen verband met opleidingsniveau: een op de vijf binnengebrachte jongeren volgt een vwo-opleiding. Ongeveer evenveel meisjes als jongens drinken zich bewusteloos. Volgens Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en oprichter van de eerste alcoholpolikliniek voor jongeren, is het wachten tot de eerste dode valt. 'Kinderen voelen het niet aankomen, ze vallen in één keer om’.

Bron(nen):   de Volkskrant